Business Breakfast Ronald McDonald Hoeve Beetsterzwaag

Op 8 mei vond de vijfde Ronald McDonald Business Breakfast Club van 2018 plaats op een wel heel bijzondere locatie: de Ronald McDonald Hoeve in Beetsterzwaag. Door de sluiting van het Friese Huis wordt de Hoeve het nieuwe Goede Doel van ons netwerkontbijt. Door deze bijeenkomst in de Hoeve te organiseren konden alle leden op ongedwongen en prettige wijze kennismaken met de Hoeve. Manager Marc Stallinga heette alle leden van harte welkom. Met een mooi en persoonlijk verhaal van een gezin dat hun vakantie in de Hoeve doorbracht werd op aangrijpende wijze duidelijk gemaakt hoe belangrijk deze vakantievoorziening is voor gezinnen met een gehandicapt of zorgintensief kind. De Hoeve is een van de drie aangepaste vakantiehuizen van het Ronald McDonald Kinderfonds en biedt gezinnen voor een laagdrempelige prijs een mooi, aangepast vakantieappartement aan. Naast vakantieverblijf is de Ronald McDonald Hoeve ook een logeerplek voor gezinnen van wie het kind in behandeling is bij Revalidatie Friesland. Zo heeft het kind zijn ouders altijd dichtbij. Een fijn en veilig gevoel.

Vervolgens kreeg Kevin Post het woord. Hij is deze maand ontbijtsponsor en eigenaar van schoonmaakbedrijf Post Cleaning. Kevin vindt het belangrijk om als ondernemer maatschappelijk betrokken te zijn. Zo zit hij niet alleen in de stuurgroep van de Ronald McDonald BBC-Leeuwarden, maar is hij ook stuurgroeplid van de BBC-Drachten. Vanaf zijn eerste kennismaking met de Ronald McDonald Hoeve is hij een enthousiaste ambassadeur.

Om 9 uur luidde voorzitter Arjo Kamp de BBC-bel en wenste iedereen een prettige werkweek toe. Hij nodigde alle leden uit voor de volgende Business Breakfast Club. Op 12 juni a.s. zijn we te gast bij ACCON AVM, Sixmastraat 4, 8932 PA in Leeuwarden.

Fotograaf Thom Coehoorn wordt bedankt voor de prachtige foto’s die te zien zijn op:

https://www.thomasvaer.frl/gallery/2018-05-08-Ronald-McDonald-Hoeve-Beetsterzwaag/G0000PfBm9EkaSnE/C0000oki4psF57aE

Foto’s Downloaden? Het wachtwoord is bbcl2018.