Business Breakfast Club Leeuwarden

Op dinsdag  12 mei waren we te gast bij Joan Boelens die samen met Andreas en Kevin Post  (Post Cleaning) dit vijfde ontbijt organiseerde, op een prachtig locatie! Door de uitstekende  weersomstandigheden kon er zelfs buiten worden ontbeten.

Arjo Kamp, voorzitter van de stuurgroep, opende met de BBCleeuwarden-Bel het ontbijt. Hij bedankte alle aanwezigen voor hun actieve inzet om collega-ondernemers uit te nodigen. Hierdoor zitten we al op 25 leden. Een mooie start. Er waren die ochtend een kleine 40 gasten.

Joan Boelens van Bewegingscentrum Leeuwarden maakte van de gelegenheid gebruik om te vertellen hoe het gebouw op multifunctionele wijze door verschillende groepen wordt gebruikt. Van fitness tot lifestyle. Van bewegingsprogramma’s op maat tot lunches en dagschotels. Ook roemde hij de prettige samenwerking met Post Cleaning.

Chris Kalsbeek, manager van het Ronald McDonald Huis Friesland, vertelde over de hoge waardering (9.4! ) die gasten toekennen aan het Huis. Naast het mooie Huis en het geweldige vrijwilligersteam komt dit volgens hem met name voort uit dat het Huis een ‘thuis’ kan zijn voor mensen in een moeilijke periode van hun leven. Daarnaast is het hartverwarmend dat deze werkzaamheden gesteund worden door zoveel bedrijven, verenigingen en particulieren.

Om 9.00 uur klingelde de BBCLeeuwarden-bel als teken dat het ontbijt er voor die dag weer op zat.

Het volgende ontbijt wordt op 14 juni georganiseerd in het Fries Museum. Kris Callens is dan onze gastheer.  Aanmelden kan heel eenvoudig. Klik in de agenda op  “14 juni” en dan komt het vanzelf goed.

BCL-2016-web-Jochem-Schuiling-6831fries museum 2