BBC-Leeuwarden in de Elfstedenhal

Op 12 september waren we te gast in de prachtige Elfstedenhal. Voorzitter Arjo Kamp heette iedereen van harte welkom in deze eerste Business Breakfast Club na de zomervakantie.

Vervolgens kwam Johan van der Kooi aan het woord. In september 2015 kwam de nieuwe overdekte schaatshal beschikbaar voor training en recreatie. Inmiddels heeft de hal sinds de opening tienduizenden bezoekers gehad. Met meer dan 100 personeelsleden in de winter lukt het om de organisatie kostendekkend te houden. De IJshal richt zich in eerste instantie op de recreatieve schaatsers (brede sport) maar ook de schaatstop weet inmiddels de IJshal te vinden. Stichting de Elfstedenhal is ingenomen met het besluit om het nieuwe Cambuur voetbalstadion naast de hal te bouwen. Volgens Johan is dat niet alleen goed voor de IJshal, maar ook goed voor de regio en kunnen we daar met z’n allen van profiteren.

Douwe Kiestra neemt als bestuurslid van de Stichting Ronald McDonald Huizen Friesland kort het woord. Hij verteld dat ondanks dat het Ronald McDonald Huis op een mooie locatie zit, er een lang gekoesterde wens in vervulling gaat om het Friese Huis naast de kinderafdeling en verloskunde in het MCL te situeren. In het voorjaar is daartoe een intentieverklaring ondertekend door de directie van het MCL en het bestuur van het Friese Huis. Volgend jaar zal naar verwachting uitbouw/ nieuwbouw worden gerealiseerd naast deze twee genoemde afdelingen. Daarbij wordt aangesloten bij de wens van opgenomen kinderen om speelruimte te bieden en in het ziekenhuis verblijvende ouders om dagopvang te creëren. Daarnaast worden voor de nacht een aantal logeerkamers voor ouders / gezinnen gerealiseerd.

Om 9 uur luidde Arjo de spreekwoordelijke BBC bel en wenste iedereen prettige werkweek toe. Kort hiervoor kreeg Chris Kalsbeek nog even het woord. Hij vertelde kort over een aantal op stapel staande bijzondere evenementen.

Op 20 november wordt het Ronald McDonald Friesland Gala georganiseerd in het WTC. Daar wordt een grote circustent geplaatst waarbinnen zich het Gala zal afspelen. Een geweldig evenement met als

thema (dat mag duidelijk zijn ) “circus”!!

En last but not least: op 10 april vindt voor de vijfde maal het Netwerkevenement GIFT 2018 plaats. De organisatie is nog op zoek naar bekende Nederlanders met een goed en inspirerend verhaal. Nu is het altijd lastig deze mensen te benaderen. Daarom de oproep aan de leden of zij in hun netwerk BN-ers kennen die we (via hun) kunnen benaderen.

Graag tot 10 oktober bij René Tuininga, directeur van Lodema Elektrotechniek,

Uranusweg 12, 8938 AJ Leeuwarden

Fotograaf Simon van der Woude wordt wederom bedankt voor het maken van de prachtige foto’s.

Vergeet je niet aan te melden. Dit kan heel eenvoudig. Klik op de button en vervolgens op “10 oktober”.