BBC-Leeuwarden bij Strukton Worksphere

Na een hartelijk welkom door onze voorzitter Arjo Kamp, meldde hij vol trots dat we deze bijeenkomst voor het eerst met badges gingen werken. Ook was er een groot aantal nieuwe aanmeldingen waardoor de club en daarmee het netwerk behoorlijk groeit:

  • Bert Kingma (Adrenna)
  • Dolf Wissmann & Luc Holwerda (Strukton Worksphere)
  • Isabelle van de Nadort (Nonverbaaltje)
  • Klaas N. Feenstra (Administratief Assist)
  • Laurens Snoek (Fencx)
  • Ronald Brouwer (Kr8werk)
  • Arno Landmeter & Johan van der Kooi (Elfstedenhal)
  • Annewies Strikwerda (Strikwerda en Smit Promotions BV)
  • Ronald Zuiderveld (McDonald’s Joure en Lemmer)
  • Marjon Hakse (Architectenbureau M. Atsma)

 

Na het welkomstwoord en een hartelijk welkom aan deze nieuwe leden werd het woord gegeven aan Douwe Kiestra, commercieel directeur Operation Noord/Oost bij Strukton.

Douwe nam ons mee in de wereld van Strukton. Hij vertelde dat het bedrijf ooit is begonnen als ICT-bedrijf maar inmiddels is uitgegroeid tot een wereldwijd veel breder georiënteerde onderneming. Strukton houdt zich bezig met alles wat de mens gebruikt m.b.t. vervoer over weg en spoor, de infrastructuur, technische installaties en gebouwen. De meeste mensen zullen Strukton kennen i.v.m. het spoor: Strukton Rail. Zo maakt Strukton treinsystemen, machines, spoorbeveiliging, ja eigenlijk alles wat met het spoor te maken heeft. Ondanks de crisis heeft Strukton koers kunnen houden en laat het positieve winstcijfers zien.

Als afsluiting zagen we nog een korte bedrijfsfilm over het deze week nieuw te lanceren onderdeel Pulse: Voorspellend Onderhoud, wat zoveel betekent als optimale onderhoudsplanning.

Na het ontbijt kregen we middels een korte rondleiding de mogelijkheid verder kennis te maken met het bedrijf.

Na deze interessante presentatie nam Chris Kalsbeek, manager van het Friese Ronald McDonald Huis, nog even kort het woord om alle aanwezigen hartelijke welkom te heten en te vertellen trots te zijn op de snelle groei van de BBC-Leeuwarden en de bedrijven die de BBCL succesvol maken. Hij wenste iedereen smakelijk eten.

Om 09.00 uur klonk de BBCL-bel en bedankte Arjo Kamp alle aanwezigen en wenste hen een prettige werkweek toe.
Fotograaf Simon van der Woude wordt wederom bedankt voor het maken van de prachtige foto’s.